Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” S.A. posiada szeroką ofertę produktów, które znajdują zastosowane między innymi jako składnik karmy dla zwierząt towarzyszących i futerkowych, w przemyśle energetycznym i oleochemicznym, a także do produkcji nawozu lub paliwa biodiesel.

 

Mączki i tłuszcze produkowane są w zakładach: PILUTIL KAT. 3, PILUTIL KAT. 2 i EKOUTIL zlokalizowanych w Śmiłowie (Wielkopolskie), a także w Zakładzie Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim (Podkarpackie) i w Zakładzie Przetwórczym w Leżachowie (Podkarpackie).

Produkcja biomasy w postaci peletu z siana lub słomy odbywa się w Zakładzie Produkcji Biomasy w Ciszewie k. Chodzieży (Wielkopolskie).

 

Jakość i bezpieczeństwo naszych produktów gwarantowane są Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemem Analizy Krytycznych Punktów Kontrolnych HACCP.

 

Wszystkie nasze produkty, poza badaniami wewnętrznymi, poddawane są odpowiednim badaniom wykonywanym  w akredytowanych laboratoriach, dzięki czemu możliwa jest pełna identyfikacja i kontrola jakości danego produktu.

Dzięki temu możemy między innymi gwarantować stan mikrobiologiczny naszych produktów pochodnych (Salmonella i Enterobacteriaceae) zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r., a poziom sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB w tłuszczu kat. 3 – zgodny z dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r.

Mączka mięsno-kostna kat. 1

Produkt otrzymywany z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego należących do 1 kategorii

Mączka mięsno-kostna kat. 2

Produkt otrzymywany z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego należących do 2 kategorii ryzyka.

Przetworzone białko zwierzęce

Może stanowić doskonały składnik do produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących oraz futerkowych.

Tłuszcz kat.1

Produkt przeznaczony do spalania lub współspalania oraz do produkcji paliwa biodiesel w uprawnionych zakładach

Tłuszcz kat. 2

Produkt może być przeznaczony do spalania lub współspalania, do produkcji paliwa biodiesel.

Tłuszcz kat. 3

Może stanowić składnik do produkcji karmy dla zwierząt.

Pelet Agro

Produkt wytwarzany wyłącznie z naturalnych, wyselekcjonowanych surowców pochodzących z upraw rolnych w postaci słomy lub siana, sprasowanych pod wysokim ciśnieniem i uformowanych w granulat.

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

„FARMUTIL HS” S.A. nawiąże kontakt z podmiotami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła