Usługi utylizacyjne

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie świadczy przede wszystkim usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 1, 2 i 3 oraz sztuk padłych zwierząt. W tym zakresie opieramy się na zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Spełniając wszystkie wymagania określone powyższymi przepisami oraz wprowadzając nowoczesne technologie staliśmy się liderami w branży utylizacyjnej w Polsce.

Duża baza logistyczna i szeroka gama specjalistycznych pojazdów transportowych zapewnia łatwy i szybki odbiór surowca z każdego miejsca w kraju. Każdemu Kontrahentowi proponujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do jego potrzeb, zarówno w zakresie ilości i wielkości pojemników na surowiec jak i częstotliwości odbioru.

Zgłoszenia odbioru surowca przyjmowane są przez całą dobę, dzięki czemu jesteśmy dostępni w dogodnym dla Państwa czasie.

Jako liderzy w branży współpracujemy z zakładami mięsnymi o niekwestionowanej pozycji na rynku, ubojniami, przetwórniami, a także indywidualnymi klientami. Swoje usługi kierujemy także do indywidualnych gospodarstw rolnych jak i dużych ferm skąd odbieramy sztuki padłe zwierząt. Przez swoje działanie zapewniamy w naszym kraju bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.

Od wielu lat współpracujemy również z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przyznaje pomoc finansową producentom rolnym w związku z ponoszonymi przez nich kosztami zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich według ściśle określonych zasad.

Jesteśmy elastyczni we współpracy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła