Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A., Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory nawiąże kontakt z podmiotami chętnymi do odbioru (nieodpłatnego) odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05) w celu rolniczego wykorzystania. Spółka zapewnia przeprowadzenie badań laboratoryjnych gruntów, na których będą zagospodarowane osady, załadunek osadu a także jego transport . Odbierający osady musi zapewnić odpowiednie zagospodarowanie osadu na nawożonym polu. Mile widziani władający powierzchnią gruntów powyżej 20 ha z uwagi na logistykę przedsięwzięcia.

 

Chętni proszeni są o tel. +48 667 984 281, 782 971 121 lub 667 984 132 po szczegółowe informacje.

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła