Systemy zarządzania w organizacji

Zakład Rolniczo-Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A. w Śmiłowie wdrożył i certyfikował Systemy Zarządzania spełniające międzynarodowe standardy, zgodne z normami ISO 9001 i ISO 14001 oraz wymaganiami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP. Od 2020 roku firma certyfikuje się spełnieniem wymagań włoskiego systemu zrównoważonego rozwoju INS, a od roku 2023 wdrożono ISCC system międzynarodowej certyfikacji równoważności i emisji dwutlenku węgla. Jesteśmy certyfikowani w zakresie GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) , międzynarodowym systemie norm i zasad dobrych praktyk w produkcji pasz, który obejmuje cały łańcuch dostaw pasz.

Nowoczesność zakładu wspierana jest dodatkowymi restrykcjami systemowymi, przełożonymi na wewnętrzne procedury, politykę jakości i politykę środowiskową, których realizację na bieżąco weryfikują i nadzorują zewnętrzne akredytowane jednostki certyfikujące. Nad utrzymaniem i rozwojem przyjętych standardów stale czuwa Najwyższe Kierownictwo Firmy.

Funkcjonujący w organizacji System ISO 9001 ukierunkowany jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a tym samym określenie potrzeb względem wyrobów, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Przyjęta Polityka Jakości gwarantuje między innymi spełnienie wymagań prawnych – krajowych i zagranicznych, kompleksową, zgodną z potrzebami obsługę klienta, ciągły rozwój technologii, proponowanych wyrobów i usług z nastawieniem na najnowocześniejsze rozwiązania oraz stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Zgodnie z wytycznymi Systemu HACCP gwarantujemy bezpieczeństwo produktów dzięki identyfikacji i oszacowaniu skali zagrożeń, określeniu metod ich eliminacji lub ograniczania oraz ustaleniu działań korygujących. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.

Funkcjonujący System ISO 14001 jest normą zarządzania środowiskowego dającą pewność, że organizacja zidentyfikowała swój wpływ na środowisko, potrafi nim zarządzać z uwzględnieniem potrzeb społeczno-ekonomicznych, stawia sobie cele i zadania wspomagające ochronę środowiska i jego zasobów przy minimalizacji negatywnych wpływów na otoczenie.

Celem wdrożenia systemów certyfikacji INS oraz ISCC jest promowanie zrównoważonych praktyk w gospodarce, obejmujących zarówno aspekty środowiskowe, społeczne, jak i ekonomiczne. Systemy te  umożliwiają śledzenie pochodzenia surowców używanych w produkcji co pozwala na transparentność w łańcuchu dostaw oraz umożliwia firmom i konsumentom dowiedzieć się, skąd pochodzą używane surowce. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla oraz do podejmowania działań w celu ich ograniczenia.

Nasz certyfikat GMP+ FSA jest dowodem na naszą zdolność do skutecznego zarządzania procesami produkcji materiałów paszowych. Dzięki temu certyfikatowi, nasi klienci mogą mieć pewność, że nasze produkty są wytwarzane zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi, a każdy etap produkcji jest monitorowany i weryfikowany.

Naszym atutem i gwarancją jest jakość, bezpieczeństwo, profesjonalizm i ciągłe dążenie do doskonalenia.

Certyfikaty

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła