Mączka mięsno-kostna kat. 1

TECHNOLOGIA

Produkt otrzymywany z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należących do 1 kategorii ryzyka w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r.

Produkt jest znakowany markerem GTH zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

Stosowana metoda przetwarzaniaMETODA 1
Postaćsypka, jednorodna
Możliwe formy pakowaniaprodukt sprzedawany jest luzem

OPIS

Produkt przeznaczony wyłącznie do spalania lub współspalania w uprawnionych zakładach (zatwierdzonych decyzją właściwych władz weterynaryjnych).

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła