Zakład Produkcji Energii z Odnawialnych Źródeł Energii

Zakład Produkcji Energii Cieplnej z Odnawialnych Źródeł Energii to nowoczesna instalacja termicznego przekształcania produktów wraz z odzyskiem energii cieplnej.

 

Dążąc do ciągłego rozwoju firmy powstał pomysł na stworzenie nowego zakładu wykorzystującego najnowocześniejszą technologię do produkcji czystej energii, który byłby alternatywą dla ówcześnie eksploatowanej kotłowni węglowej.

 

Decyzja o jego budowie zapadła w 2017 roku, rok później nastąpiła realizacja projektu, a już w 2019 roku odbyło się pierwsze uruchomienie instalacji.

 

Niniejsza instalacja termicznego przekształcania produktów jest jedną z największych instalacji tego typu w Europie.

 

Zdolność przetwarzania materiału w procesie spalania wynosi 84 t/dobę. W wyniku termicznego przekształcania otrzymywany jest produkt końcowy w postaci pary wodnej, której produkcja kształtuję się na poziomie 15 000 kg/h.

 

Instalacja wyposażona jest w dwie obrotowe komory spalania, w których początkowo następuje rozpad materiału na produkty stałe i gazowe. Produkty stałe pozbywa się z instalacji za pomocą układu odżużlania i przekazuje do dalszego zagospodarowania. Produkty gazowe przechodzą następnie do komory dopalania, w której, w wysokiej temperaturze, dochodzi do destrukcji termicznej substancji organicznych i ich utleniania do końcowych produktów spalania. Wymiary komory dopalania zapewniają odpowiedni czas przebywania spalin według norm – 2,5 sekundy w temperaturze minimum 1100℃. Temperatura w komorze dopalania regulowana jest za pomocą palnika gazowego.

 

Strumień spalin z komory dopalania kierowany jest do sześciu kotłów parowych, podzielonych na dwie linie technologiczne, w których odzyskiwana energia cieplna wykorzystywana jest do wytworzenia pary nasyconej o ciśnieniu roboczym około 14 bar.

Priorytetem jest dla nas ochrona środowiska, dlatego w celu zachowania jego zrównoważonego rozwoju Zakład Produkcji Energii Cieplnej wyposażony został w stacjonarny i automatyczny system ciągłego monitoringu emisji spalin.  System dokonuje pomiaru parametrów wymaganych przez regulacje rządowe zgodnie z metodykami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Wyposażony jest w zaawansowane technicznie układy oczyszczania spalin ze związków szkodliwych, dzięki czemu w sposób ciągły utrzymywane są dopuszczalne standardy emisyjne dla wymaganych parametrów zgodnie z posiadanym pozwoleniem.

 

System monitoringu AMS umożliwia pomiar oraz utrzymanie na prawidłowym poziomie następujących parametrów:

  • NOx – suma tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2),
  • SO2 – dwutlenek siarki,
  • CO – tlenek węgla,
  • O2 – tlen,
  • CO2 – tlenek węgla
  • zapylenie,
  • prędkość (natężenie strumienia objętości),
  • temperatura spalin,
  • ciśnienia spalin,
  • wilgotność spalin,

 

Biorąc pod uwagę bezpieczne oddziaływanie na środowisko oraz produkcję czystej energii z odnawialnych źródeł możemy bezsprzecznie stwierdzić, że zakład spełnia nasze oczekiwania.

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła