Odbiór pozostałego surowca

DOKUMENTY HANDLOWE NIEZBĘDNE PRZY ODBIORZE UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII 1, 2 i 3.

DOKUMENT HANDLOWY

Jest wymagany w przypadku odbioru ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego wszystkich kategorii. Obowiązek jego sporządzania wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1222).

W zależności od kategorii odbieranego surowca stosuje się odpowiedni wzór dokumentu handlowego:

  1. Dokument handlowy Kategorii 1
  2. Dokument handlowy Kategorii 2
  3. Dokument handlowy Kategorii 3

Definicje kategoryzacji surowców określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Dokument handlowy wystawiany jest standardowo w 3 egzemplarzach:

  • oryginał – dla podmiotu dokonującego unieszkodliwienia,
  • 1 kopia – dla podmiotu dokonującego przewozu,
  • 1 kopia – dla podmiotu zbywającego surowiec.

* Jeżeli przewoźnikiem i podmiotem dokonującym unieszkodliwienia jest ta sama firma to dokument handlowy może być sporządzony tylko w dwóch egzemplarzach.

Dokumenty do pobrania:

Dokument handlowy Kategorii 1:: *.PDF *.XLS
Dokument handlowy Kategorii 2: *.PDF *.XLS
Dokument handlowy Kategorii 3: *.PDF *.XLS

Wzór wypełnienia dokumentu handlowego kategorii 1: *.PDF *.XLS
Wzór wypełnienia dokumentu handlowego kategorii 2: *.PDF *.XLS
Wzór wypełnienia dokumentu handlowego kategorii 3: *.PDF *.XLS

Projekt i realizacja:© 2020 Webtom.pl /strony www Piła